30 iunie 2018

În cãutarea subiectului pierdut

Am mutat putin obiectul
Si-acum cãutãm subiectul